IZRADA MREŽNIH (WEB) STRANICA PRISTUPAČNIH OSOBAMA S INVALIDITETOM

Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju: vizualne slušne motoričke ili kognitivne poteškoće Pri dizajniranju mrežnih stranica vodimo računa o njihovoj optimalnoj funkcionalnosti za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima, odnosno osiguravamo dostupnost sadržaja putem više od jednog osjetila, odnosno sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI). Kompletne tehničke specifikacije mrežne stranice šaljemo zajedno s neobvezujućom ponudom