Web

Akcije

Izrada mrežnih web stranica pristupačnih osobama s invalidetom

Izrada mrežnih web stranica pristupačnih osobama s invalidetom

  Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju: vizualne slušne motoričke ili kognitivne poteškoće Pri dizajniranju mrežnih stranica vodimo računa o […]
Read more

Our purpose is to build solutions that remove barriers preventing people from doing their best work.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)