Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih
prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne
kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju:

  • vizualne
  • slušne
  • motoričke ili kognitivne poteškoće

Pri dizajniranju mrežnih stranica vodimo računa o njihovoj optimalnoj funkcionalnosti za osobe s
različitim funkcionalnim sposobnostima, odnosno osiguravamo dostupnost sadržaja putem više od
jednog osjetila, odnosno sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje
je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI).

Kompletne tehničke specifikacije mrežne stranice šaljemo zajedno s neobvezujućom ponudom